วันที่บันทึก 1 พ.ย. 2566 10:00:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 31 ต.ค. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.006/ว4897
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลไกการประสานงานเอดส์และวัณโรคจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U