วันที่บันทึก 1 พ.ย. 2566 15:48:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 31 ต.ค. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.006/ว3016
เรื่อง ขอให้สำรวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และกลุ่มเสี่ยงในเรือนจำสำหรับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2567 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U