วันที่บันทึก 2 พ.ย. 2566 11:35:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.002/ว3032
เรื่อง ขอแจ้งผลพิจารณางบประมาณโครงการตามแผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U