วันที่บันทึก 2 พ.ย. 2566 14:56:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 2 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.003/ว3036
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการงานป้องกันโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรมและโรคติดเชื้อจากแม่สู่ลูก(รพ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U