วันที่บันทึก 2 พ.ย. 2566 15:22:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 2 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.001/ว3035
เรื่อง [ด่วนที่สุด] แจ้งการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (สสอ.ทุกอำเภอยกเว้นขุนยวม)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U