วันที่บันทึก 6 พ.ย. 2566 17:40:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 6 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.008/ว3068
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือดนอกโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U