วันที่บันทึก 9 พ.ย. 2566 09:31:00
 
จาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 9 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.004/ว.3129
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์,อัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U