วันที่บันทึก 9 พ.ย. 2566 09:32:00
 
จาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 9 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.005/3446
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ(คกศภ.) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 (รพ.ปาย)
ข้อความรายละเอียด เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U