วันที่บันทึก 10 พ.ย. 2566 15:57:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 10 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/ว3142
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำ 2566 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U