วันที่บันทึก 13 พ.ย. 2566 13:58:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 13 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.003/ว3161
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพบุคลากรสาธารณสุข(รพ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U