วันที่บันทึก 13 พ.ย. 2566 15:05:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 6 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
สอ.สสจ.มส/563
เรื่อง [ด่วน] ประชุมเงินกู้สามัญประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (สสอ.เมือง/รพ.ปางมะผ้า/รพ.ขุนยวม)
ข้อความรายละเอียด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขฝากแจ้งเวียนครับ
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U