วันที่บันทึก 16 พ.ย. 2566 09:35:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 16 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033/ว3193
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผอ.รพ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U