วันที่บันทึก 17 พ.ย. 2566 15:17:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 17 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.002/3541
เรื่อง เชิญร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการ "ไทยเบฟ...ร่วมใจต้านภัยหนาว" ปีที่ 24 พ.ศ.2566 (สสอ.ปางมะผ้า)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U