วันที่บันทึก 20 พ.ย. 2566 10:21:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 20 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.006/ว3232
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์แจ้งเครือข่ายเข้าร่วมประชุม (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U