วันที่บันทึก 20 พ.ย. 2566 11:49:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 20 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส003.002/ว3241
เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11/2566 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U