วันที่บันทึก 20 พ.ย. 2566 16:35:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 20 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
สธ 0207.06/ว9782
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมนิติเวชศาสตร์ขั้นสูงสำหรับเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพแทนแพทย์(ภาคทฤษฎี) ปี 2567
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U