วันที่บันทึก 2 เม.ย. 2567 09:44:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 2 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.002/ว806
เรื่อง แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตามงาน คปสอ.แม่สะเรียง (ผอ./สสอ.แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U