วันที่บันทึก 2 เม.ย. 2567 14:27:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 2 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.006/ว823
เรื่อง ขอแจ้งสนับสนุนชุดตรวจคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี และแนวทางการดำเนินงานในกลุ่มผู้ต้องขัง (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพ.แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U