วันที่บันทึก 4 เม.ย. 2567 16:28:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 4 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.010/1121
เรื่อง [ด่วนที่สุด] การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2567 (ผอ.รพ.ปาย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U