วันที่บันทึก 4 เม.ย. 2567 16:55:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 4 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
สธ 1102/711
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุ สำหรับ รพช.
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U