วันที่บันทึก 4 เม.ย. 2567 19:15:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส.0033.008/ว 837
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมคัดเลือกกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิฯ ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.ขุนยวม/สสอ.เมือง/สสอ.แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U