วันที่บันทึก 9 เม.ย. 2567 09:51:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 9 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/ว872
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุการณ์ กรณีภาวะวิกฤต หัวใจและหลอดเลือดฮีทสโตรก หรือการเสียชีวิตขณะวิ่งในงานวิ่ง และการรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U