วันที่บันทึก 9 เม.ย. 2567 15:21:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 9 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.008/ว873
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอแจ้งเลื่อนการประชุม (ผอ.รพ.ขุนยวม/สสอ.เมือง/สสอ.แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U