วันที่บันทึก 9 เม.ย. 2567 16:34:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 9 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/ว870
เรื่อง กำหนดการตรวจติดตามจุดตรวจร่วม จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U