วันที่บันทึก 11 เม.ย. 2567 15:45:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 11 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
สธ 0246/ว9834
เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารด้านมนุษยชน ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U