วันที่บันทึก 11 เม.ย. 2567 15:47:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 11 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
สก / 67/1880
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ร่วมเป็น สว: จุดเปลี่ยนไทย 2567"
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U