วันที่บันทึก 17 เม.ย. 2567 09:39:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 17 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.008/118
เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยก่อนเกิดภาวะวิกฤต ( Rapid Response System ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U