วันที่บันทึก 18 เม.ย. 2567 16:45:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 18 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.006/ว926
เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) ในพื้นที่ชายแดนประเทศไทย (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U