วันที่บันทึก 19 เม.ย. 2567 11:32:00
 
จาก กลุ่มงานอาชีวะอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 19 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.011/ว929
เรื่อง ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) เพื่อบรรลุเป้าหมายของนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพ.ปาย/สสอ.เมือง/สสอ.ปาย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U