วันที่บันทึก 19 เม.ย. 2567 14:44:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 19 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.002/ว932
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากร/ครุภัฑณ์ทางการแพทย์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพ.ปางมะผ้า)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U