วันที่บันทึก 20 เม.ย. 2567 11:22:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 19 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
สธ 1102/722
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 รอบที่ 3
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U